Krúžok prebieha po celý týždeň v čase od 9.30 do 11.30 hod, na Pivovarskej 3 a na Kempelenovej 5, Hájik:

  • 3 x 2 hodiny/týždeň / (členský poplatok 48 €/mesiac)
  • 2x 2 hodiny/týždeň / (členský poplatok 32 €/ mesiac)

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi:

  • platba v hotovosti (v kancelácii Žirafy na Pivovarskej 3, Žilina),
  • bezhotovostne (č.ú. IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954, ČSOB a.s.)

Členský poplatok  je možné uhradiť v jednej alebo v dvoch splátkach :

  • prvá splátka musí byť uhradená najneskôr do 31.10.2019,
  • druhá splátka najneskôr do 31.1.2020. 

V prípade odhlásenia sa z krúžku, počas školského roka, sa poplatok nevracia.

Krúžky počas školských prázdnin neprebiehajú.

Pedagóg:

Mgr. Jana Mariašová – miniškôlka na Kempelenovej 5, Hájik, 0903 592 792,

 Ing. Anna Hrankayová – miniškôlka na Pivovarskej 3, 0904 738 630.