Miniškôlka Hájik

Krúžok miniškôlka je orientovaný pre deti vo veku od 2 -4 rokov, max. počet v skupine je 8 detí. Cieľom krúžku je emocionálna a intelektuálna podpora detí v ich vývoji a vytvorenie prostredia, ktoré pomáha prirodzene sa zapojiť do kolektívu.

Tento cieľ budeme napĺňať prostredníctvom:

  • hier, riekaniek a pesničiek – rozvoj pamäti,
  • tanca a pohybových aktivít – využitie ich temperamentu a energie správnym smerom,
  • jednoduchých prác – maľovanie obrázkov, modelovanie z plastelíny, skladačky – precvičovanie jemnej motoriky,
  • čítanie detských knižiek a pútavých príbehov – podpora fantázie a obrazotvornosti.

Miniškôlka prebieha po celý týždeň v čase od 9.30 do 11.30 hod v priestoroch na Kempelenovej 5, Hájik:

  • 3 x 2 hodiny/týždeň /Ut, Str, Št/ –  členský poplatok 72 €/ 24 hodín/mesiac
  • 2x 2 hodiny/týždeň /Po, Pia/ – členský poplatok 48 €/ 16 hodín/ mesiac

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi:

  • platba v hotovosti (v kancelárii na ul. Pivovarská 3, Žiliina)
  • bezhotovostne (č.ú. IBAN: SK65 7500 0000 0040 1752 2954).

Členský poplatok  je potrebné uhradiť vždy pred začiatkom nového mesiaca.

V prípade odhlásenia sa z krúžku, počas školského roka, sa poplatok nevracia.
Krúžky počas školských prázdnin neprebiehajú.

Vnútorný poriadok Miniškôlky.