2-3 % z vašich daní

2-3percent

Aj v tomto roku je možné podporiť našu činnosť 2% respektíve 3% z vašich daní. Je maličký krok, ktorý môže pomôcť pri zlepšovaní podmienok a činností pri realizovaní nami usporiadovaných aktivít pre VÁS.

 

Poukázaním 2% na nášho zriaďovateľa preukážete podporu nášho-vášho centra SCVČ Žirafa. Tí, ktorí ste počas roku 2016 pomáhali niekde ako dobrovoľníci, máte možnosť poukázáť až 3% z vašich daní. K tomu je potrebné doložiť doklad o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. /ak ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali u nás, potvrdenie vám vystavíme/

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie - o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie - o zaplatení dane z príjmov

Poučenie

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

 


Oficiálna stránka Súkromného centra voľného času, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča, IČO: 42059992
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnosti | Podmienky pre použitie | Verejné obstarávanie